Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Duyurular
  • Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Birimi, 02.12.2015, 3719

ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler. Öğrenciler, lisans, yüksek lisans ve doktora dönemlerinin her birinde toplamda 12 ayı geçmemek koşuluyla, birden fazla sayıda hareketlilikten faydalanabilirler. Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.

Erasmus+ Programı Ne Değildir ?

1- Erasmus+ programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.

2- Erasmus+ programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.

3- Erasmus+ programı bir "diploma" programı değildir.

 

Hibe Miktarları

 

Hibe Miktarları Ülke koşullarına göre belirlenmiştir. Hibeler kalacağınız süre ve gideceğiniz ülkenin aylık hibe miktarı kullanılarak hesaplanır. Hesaplanan tutarın %80’i hareketlilik başlamadan önce yararlanıcıya ödenir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

 

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

 

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

 

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

Son sınıf öğrencisiyim. Ancak okulumu uzattım. Son sınıftayken Erasmus başvurusunda bulunup, bir yıl sonra, yani uzattığım akademik dönemde Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus değişim programından artık yılı olan öğrenciler yararlanamaz.

Geri kalan hibemi (% 20) ne zaman alabilirim?

Öğrenci, değişim sonunda gerekli belgeleri Dış İlişkiler Ofisine teslim ettikten sonra hibesinin % 20'si öğrencinin hesabına yatırılır*.

Öğrencinin alacağı ilk hibe yurtdışına çıkmadan önce gideceği üniversiteden alacağı davetiyede belirtilen değişim süresine göre hesaplanır. Ancak öğrenciye yapılacak olan nihai hibe ödemesi değişim sonunda getirilecek olan Katılım Sertifikası'nda yer alan tarihler temel alınarak gerçekleştirilecektir.

* Üniversitemizde, Erasmus değişim dönemi süresince derslere devam etmedikleri, sınavlara girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin %20’si kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20’ den fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim kurumuna aittir. Bununla birlikte, Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının (toplam kredi sayısının) en az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir. Ancak öğrencinin derslere düzenli devam etmesi ve sınavlarına girmiş olmalarına rağmen faaliyetlerini başarısız olarak tamamlayan öğrencilerin toplam hibelerinin tamamının ödenmesi veya toplam hibelerinde kesinti yapılması konusunda yükseköğretim kurumu karar verir.

Alttan dersim var, Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Erasmus hibesi yurt dışındaki öğrenim dönemim boyunca yeterli olur mu?

Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir.

Erasmus öğrencisi olmam halinde Türkiye'de aldığım harç kredisi, öğrenim kredisi ve/veya özel burslar kesintiye uğrar mı?

Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.

Erasmus dönemi boyunca aldığım derslerden başarısız olursam hibem kesilir mi?

Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya bir öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan hibelerinin %20’si kesinlikle ödenmez.

Erasmus öğrencilerinin programın yükümlülüklerinin (dersleri takip etme, sınavlarına girme, gerekli belgeleri tamamlama, vs) bir kısmını ya da tamamını yerine getirmemesi halinde, ayrıca derslerine devam ettikleri ve sınavlara girmelerine rağmen karşı kurumdan alınan toplam AKTS miktarının en az 2/3’sinden başarısız olduklarında öğrencilere hibelerinin %20’si kesinlikle ödenmez. Belirtilen durumlarda, birimimiz toplam hibenin %20’sinden daha fazla kesinti yapma hakkında sahiptir.

Erasmus öğrenim dönemim için kalacak yerimi kim ayarlıyor?

Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma da başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Karşı kurumun Uluslararası İlişkiler Birimi öğrencilere kalacak yer konusunda destek olur, ancak öğrencinin yerleştirilmesinden tamamen sorumlu değildir. Öğrenciler barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendileri barınma olanaklarını araştırmalıdır. Bu konuda daha önce aynı kuruma giden Erasmus öğrencilerinden destek almak üzere Birimimizden yardım talep edilebilir.

Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine ara verilebilir mi?

Bir Erasmus öğrencisi ancak, asgari faaliyet süresi sağlanmadan (3 tam ay) şahsi bir mücbir sebepten* dolayı faaliyete ara verebilir. Öğrenci 3 tam aydan daha uzun süre yurtdışında kaldıktan sonra mücbir bir sebepten dolayı faaliyete ara verirse, kendisine tekrar gitme imkanı tanınmaz.

(* Mücbir sebep, öğrencinin kontrolü dışında, öğrencinin sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen, hata ya da ihmalden kaynaklanmayan, alınacak tedbirlere rağmen önlenemeyeceği belgelendirilen her türlü öngörülemez durum ve olaydır.)

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nedir?

Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Oradaki ders programınızı gösterir.

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme kayıt yaptıracak mıyım, katkı payımı ödemem gerekir mi?

Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor?

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini arayınız, bazı ülkelerde vizenin verilmesi 5 aya kadar çıkabilmektedir.

Pasaport ve vize işlemlerini kendim mi yapmak zorundayım?

Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?

Uluslararası geçerliliği olan sağlık sigortasını tercih ediniz. Gittiğiniz ülkenin sigortasını da yaptırabilirsiniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamları dikkatlice araştırılıp yapılmalıdır.

Gittiğim üniversiteden 5 ders alıp 3'ünden başarılı 2'sinden başarısız olduğumda ne olur?

Başarısız olunan dersler döndükten sonra kendi üniversitenizde tekrar alınır.

 

Daha Detaylı bilgi almak için lütfen Merkezi Derslikler Binasındaki Dış İlişkiler Ofisine uğrayınız.

 

Bitlis Eren Üniversitesi

Erasmus KoordinatörlüğüErasmus


+90(434) 2220660

+90(434)2220101

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim