2022 - 2023 Bahar Dönemi Eğitim Öğretim Uygulamasına İlişkin Duyuru


SENATO TOPLANTISI KARARI DUYURUSU

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ne ilişkin alınan yeni kararları gereği; Üniversitemiz Senatosunun 31.03.2023 tarihli kararı şu şekildedir:   

 

  1. Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,
  2. Derslerin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesi için akademik birimler tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmasına,
  3. Nisan ayına ertelenmiş olan Derslere Ait Uygulamaların ödev, proje ve benzeri şeklinde bahar dönemi içerisinde yapılabilmesine,
  4. Bahar döneminde ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) “ şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına ve yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrim içi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,
  5. Yarıyıl sonu, bütünleme, tek/çift ders ve benzeri sınavların yapılma şekliyle ilgili hususların daha sonra değerlendirilmesine,
  6. Tez izleme, yeterlilik sınavı gibi lisansüstü sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağının Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.