E-Bap E- İmza Uygulaması

Proje yürtücülerinin Ara Rapor, Sonuç Raporu ve projeleri ile ilgili satın alma ve diğer ek taleplerini E-Bap üzerinden E- imza ile göndermelerini sağlayacak E- imza modülümüz aktifleştirilmiştir.