Bütçe Limitleri

- Yüksek Lisans Tez Projesi: 20.000 TL

- Doktora / Sanatta Yeterlik Tez Projesi: 35.000 TL

- Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi: 50.000 TL

- Çok Disiplinli Araştırma Projesi: 50.000 TL

- Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Projesi: 20.000 TL

- Uluslararası Proje Geliştirme Toplantılarına Katılım Projesi: 10.000 TL

- Patent, Fikri Mülkiyet ve Tescil Destek Projeleri: 10.000 TL

- Bilimsel Etkinliklere Katılım Destek Projeleri 10.000 TL

- Alt Yapı Projesi: 150.000 TL

- Kültür ve Sanat Projesi: 100.000 TL

- İşbirliği Projesi: 100.000 TL

 

Not: Proje kapsamında alınabilecek ek bütçeler üst limitlere dahildir. Ek bütçe dahil proje bütçeleri üst limitleri geçemez.