Türkiye'de Ders Kitaplarının Tarihi İsimli Eser Yayınlanmıştır

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bilimsel danışma ve inceleme organı olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; misyonu ve vizyonu doğrultusunda evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitabı ve diğer öğretim materyallerini paydaşlarıyla dayanışma içinde gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yönetim anlayışını benimsemiştir.

Bu kapsamda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından "Türkiye'de Ders Kitaplarının Tarihi" isimli eser hazırlanmıştır. Esere https://ttkb.meb.gov.tr/www/yayinlarimiz/icerik/385 adresinden ulaşılabilir.